រំភើបចិត្តណាស់! លោកតា មករកថ្នាំផ្តាយសាយ ក្អក ឃើញអាណិតលោកតាខ្លាំងពេក ធ្វើឲ្យម្ចាស់ឱសថស្ថាន ជូនគាត់ដោយមិនគិតលុយមួយរៀល រំជួលចិត្តពេក ធ្វើឲ្យលោក ពោលពាក្យ ថា…

ហ្វេសប៊ុក៖ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ នាថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះ គេបានឃើញគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា «Lach Siek Heng» បានបង្ហោះសារប្រាប់រឿងមួយ ពេលអានហើយ ពិតជារំភើបចិត្តជំនួស ដោយម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះបាននិយាយប្រាប់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“តាគាត់មករកថ្នាំផ្តាសាយក្អកពិសារ។ជូនគាត់ដោយមិនគិតប្រាក់ដូចរាល់ដងគាត់អរគុណហើយមានប្រសាសន៍ថាមីនាងអើយតាឈឺមិនដឹងទៅរកអ្នកណាព្រោះអត់លុយមានតែមកផ្ទះមីនាងអែងបានថ្នាំទៅលេបគ្រាន់ជាអរគុណហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណិតគាត់ជាចាស់ក្នុងភូមិកាលមុនគាត់ឈឺដំបៅជើងអត់លុយអាណិតជូនថ្នាំនិងសំភារៈលាងនិងថ្នាំលេប10ថ្ងៃម្តងគាត់មកបើកថ្នាំម្តងរហូតជាដោយមិនគិតប្រាក់ពីគាត់ទេ។បុណ្យកុសល្យដែលខ្ញុំបានធ្វើសូមឧទ្ទិសដល់ប៉ាម៉ែខ្ញុំទាំងអស់សូមប៉ាម៉ែបានដល់ទីស្ងប់សុខ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញទង្វើរដ៏ល្អប្រពៃមួយនេះហើយ ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្តែងការពិតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង និង មានការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយនេះរបស់ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ ព្រមទាំងមានការចែករំលែកនិងស៊ែរផុសមួយនេះយ៉ាងច្រើន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ។

Related posts

Leave a Comment