មិនធម្មតា! ក្មេងមែន តែកុំមើលងាយ ទើបបង្ហាញផ្ទះថ្ងៃមុនសោះ ពេលនេះ រ៉េត សូ៊ហ្សាណា បង្អួតឡានថ្មីស៊េរីខ្ពស់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ទោះបីក្មេង ស៊េរី២០០០ មែន តែមកដល់ពេលនេះ តារាចម្រៀងវ័យក្មេង រ៉េត សូ៊ហ្សាណា ស្ទើរមានរបស់ មនុស្សធំមួយចំនួនចង់បាន ក្នុងដៃអស់ទៅហើយ មានទាំងផ្ទះ ឥលូវហក់មករថយន្តថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះ ទើបហ្នឹងបង្ហាញរូបរាងផ្ទះ សាងសង់បានគ្រោងខ្លះហើយ កាលពីដើមឆ្នាំ ដែលជាទិញទុក ធ្វើជាកាដូឲ្យខ្លួនឯង និងប៉ាម៉ាក់ ជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន បានមកពី ការប្រឡូកការងារសិល្បៈតាំងពី វ័យ ១៦ឆ្នាំ តែថ្មីៗនេះ តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះ បង្ហាញមុខមាត់រថយន្តថ្មី ខ្មៅក្រឹប មុខកាចសាហាវ ហើយមានផ្លាកលេខ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀត មានទាំងឆ្នាំកំណើតខ្លួន ហើយឈ្មោះរបស់នាងទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment