មហាជនជាច្រើននាំគ្នា សម្តែងការសាទរក្រោយឃើញ តារាសម្តែង មាន សូនីតា ធ្វើរឿងដ៏សប្បុរសមួយនេះ

ភ្នំពេញ៖ តារាសម្តែង មាន សូនីតា បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្លួនចង់បង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ដើម្បីចែកនូវស្បៀង និង ឳសថមួយចំនួនបងប្អូនកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាត នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ដោយយោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុក តារាស្រីរូបខាងលើនេះ បានសរសេររៀបរាប់ពីចេតនាខ្លួនដែលចង់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានការពិបាកថា៖ “អរគុណបងៗគ្រូពេទ្យជួរមុខការលះបង់មួយនេះ ក្នុងអំឡុងពេលលំបាកនេះ នាងខ្ញុំជឿថាកម្មាំងចិត្តពិតជាសំខាន់ដែលបងៗជួរមុខ ក៏ដូចជាបងៗប្អូនដែលជួបផលលំបាកត្រូវការពីពួកយើងទាំងអស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនៅជួរខាងក្រោយ ដែលបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់ បង្ហាញពីសប្បុរសធម៌ បង្ហាញពីក្ដីអាណិត ក្ដីបារម្ភទៅកាន់ពួកគាត់ មានទឹកចិត្តផ្តួតផ្តើមបន្តិចបន្ទួច ជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក ” កញ្ចប់ក្ដីស្រលាញ់ ” អាហារ ១០០ ប្រអប់+ម៉ាស ក្រមា១ ចេញចែកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ អ្នកអាចចូលរួមបានតាមរយ: – ABA : 678 9999 97 Mean Sonyta”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment