ក្រោយក្រុមគ្រូពេទ្យ ចុះមកសំណាក លើកចុងក្រោយ ស្រាប់តែ សួស វីហ្សា មានរឿង ផ្តែផ្តាំទៅអ្នកជិតខាង ខ្លួនច្បាស់ៗបែបនេះថា..(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ តារាចម្រៀងអ្នកនាង សួស វីហ្សា បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា ខ្លននឹងទទួលបានលទ្ធផលនៅការធ្វើតេស្តកូវីដ១៩នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ដើម្បីមាន ឱកាសបានជួបជុំគ្រួសារសារជាថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ សួស វីហ្សា ក៏បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនិងភ្ជាប់សារខ្លីបែបនេះថា៖ “សំរាប់Videoនេះខ្ញុំសូមគោរពផ្ញេីរជូនលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនអ្នកជិតខាងដែលគាត់រស់នៅក្នុងបុរីជាមួយខ្ញុំ នឹងនៅក្បែរៗផ្ទះខ្ញុំដោយក្តីគោរព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី19.04.2021ក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះមកយកសំណាករបស់នាងខ្ញុំម្តងទៀតជាលេីកចុងក្រោយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហេីយ ហេីយលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយេីងនឹងរង់ចាំទាំងអស់គ្នានៅរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយកសំណាកនេះ សូមអរគុណ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment