អាសូរខ្លាំងណាស់! ព្រោះតែ ជំ ងឺ បា ក់ ទឹកចិត្ត Depression នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ ជី វិត របស់ខ្លួន ទាំងវ័យក្មេង

បើនិយាយអំពី ជំ ងឺ បា ក់ ទឹកចិត្ត ឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេស (Depression) ប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក ប្រាកដជាធ្លាប់បាន ឮពាក្យមួយនេះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃរួចមកហើយ ហើយក៏ប្រហែលជាគិតថា ជំ ងឺ ប្រភេទនេះ គ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចតាចគ្មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេ។ មិនដូច្នេះនោះឡើយ ជំ​ ងឺ បា ក់ ទឹកចិត្ត ជាប្រភេទ ជំ ងឺ ម្យ៉ាង ដ៏កា.ច សា ហា វ លើសពីអ្វី ដែលយើងធ្លាប់ដឹង និងឮថែមទៀតផង ប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវា វានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះ មានអារម្មណ៍សោកសង្រេងយ៉ាងធ្ង ន់ ធ្ងរ លែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ រហូតអាចឈានទៅដល់ការ ស ម្លា.ប់ ខ្លួនឯង ក៏ថាបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង ដូចកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ មានឈ្មោះ ម៉ា លីថៃ អាយុត្រឹមតែ ២៣ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ធ្លាប់តែជាមនុស្សស្រីរឹងមាំ ប៉ុន្ដែព្រោះតែបញ្ហាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ច្រើនពេក ដែលមិនអាចទទួលយកបាន ទើបធ្វើឲ្យគាត់ មាន ជំ ងឺ បា ក់ ទឹកចិត្ត (Depression) រហូតធ្វើឲ្យគាត់ គិតខ្លី បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនតែម្ដង។ ក្នុងនោះដែរ បើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ Za Ma Sean បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“Micky ម៉េចបានក្មួយគិតខ្លីចឹងហា អុីឮហើយមិនជឿសោះ ក្មួយមិនគិតដល់គ្រួសារ និងមនុស្សក្មួយស្រលាញ់ចឹងហាស អុីសោកស្ដាយណាស់ ក្មួយប្រុសអុីវាខូចចិត្តណាស់ អុីសោកស្ដាយមិនបានទៅភ្ជាប់ពាក្យក្មួយហើយ តែអុីថាចាំទៅថ្ងៃក្មួយទាំងពីររៀបការ ហេតុអីក្មួយគិតខ្លីបែបហ្នឹង ចុះក្មួយប្រាប់អុីថា ក្មួយនិងរៀបការអោយបាន ហើយក្មួយអោយអុីត្រៀមឈុតដូចគ្នា ចុះហេតុអីបែបហ្នឹង? HO UR អុីសោកស្ដាយផងក្មួយប្រុស មានជាតិក្រោយកុំអោយក្មួយទាំងពីរត្រូវ បែ ក បា ក់ គ្នាបែបនិង ទៅអោយបានសុខណាក្មួយ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបផងដែរថា បើតាមរយៈវីដេអូមួយចេញពីគណនី នារីរង គ្រោះ ខាងលើ ធ្លាប់បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថា៖”ខ្ញុំមានជំងឺ បា ក់ ទឹកចិត្ត ធ្ង ន់ ធ្ងរ តែឥឡូវប្រហែលជាធូរស្បើយខ្លះហើយ ព្រោះជឿជាក់លើខ្លួនឯង មានសង្ឃឹមលើខ្លួនឯង ហើយស្រលាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនទៀត អរគុណអ្នកគ្រប់គ្នាម៉ាក់ប៉ានិងមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែតាមនៅក្បែរខ្ញុំ ពេលខ្ញុំពិបាកចិត្ត ចង់ដឹងអ្នកណាអត់”? ប៉ុន្ដែចុងក្រោយ នាងនៅតែសម្រេចប.ញ្ចប់ ជី វិត របស់ខ្លួនដដែល។ ទន្ទឹមនឹងដំណឹងដ៏សែនសោកសៅនេះ មានប្រិយមិត្ត និងមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើន បានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំង ព្រមទាំងបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំដល់ក្រុមគ្រួសារ នៃ ស.ព និងសូមលើកដៃប្រណំបួងសួងជូនវិញ្ញា.ណ ក្ខ ន្ធ ប្អូនស្រី ឆាប់បានទៅកាន់សុគតិភព កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment